Thinley Norbu Rinpoche

Dzogchen

Thinley Norbu Rinpoche

 

Thinley Norbu Rinpche er den eldste sønnen til H.H. Dudjom Rinpoche, tidligere overhode for nyingma-tradisjonen. Han har en meget sterk tilknytning til Longchen Rabjam og er en meget fremstående lærer innen nyingma-tradisjonen. Han vokste opp i Tibet og studerte i ni år ved Mindroling-klosteret.

 

Han skriver meget bra og har siden han kom til vesten utgitt fem bøker. Kapittelet Kjærlig, tro og tillit er oversatt fra hans bok White Sail. På oppfordring fra buddhister i Polen om å svare på Pavens kritikk av buddhismen, som han hevdet har en negativ livsanskuelse uten håp, skrev Thinley Norbu boken Welcoming Flowers from across the Cleansed Threshold of Hope.